Αρχική » Αναζήτηση - Βρες » Κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αναζήτηση για κεραίας (θέση, άδεια, κ.ά)
Κεραία κινητής τηλεφωνίας. Βρες: Νομιμότητα εγκατάστασης, ανά διεύθυνση ή Δήμο, αδειοδότηση, εταιρεία, διεύθυνση εγκατάστασης

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αναζήτηση για κεραίας (θέση, άδεια, κ.ά)

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αναζήτηση – βρες online κεραιών ανά δήμο ή διεύθυνση (πχ κοντά στο σπίτι σας). Νομιμότητα, αδειοδότηση, διεύθυνση, εταιρεία κλπ

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Αναζήτηση για κεραίας (θέση, άδεια, κ.ά)

Αναζητήστε online με την χρήση της Ενημερωτικής Πύλης Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) που ανέπτυξε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κεραίες κινητής τηλεφωνίας κλπ που είναι κοντά στο σπίτι σας (και όχι μόνο).

Ενημερωθείτε για τη νομιμότητα εγκατάστασης κεραιών αυτών, την αδειοδότηση τους, το ακριβές σημείο εγκατάστασης, την εταιρεία που την έχει εγκαταστήσει κλπ (OTE, Cosmote, Vodafone, Wind).

Αναζήτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας & νομιμότητα εγκατάστασης

Για δική σας ευκολία προτείνουμε την αναζήτηση ΜΟΝΟ ανά Δήμο. Δηλαδή αφήστε το πεδίο «Διεύθυνση Κεραίας» ασυμπλήρωτο.

Διεύθυνση Κεραίας (προαιρετικό)
Δήμος εγκατάστασης

Οδηγίες Αναζήτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Για να αναζητήσετε πληροφορίες για συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας, εισάγετε τη διεύθυνση ή και τον Δήμο στην οποία είναι εγκατεστημένη και πατήστε «Αναζήτηση».

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση με μέρος της διεύθυνσης, π.χ. «Κυκλαδ» αντί για «Κυκλάδων» ή χωρίς να εισάγετε τον Δήμο.

Η «Αναζήτηση βάσει Δήμου/διεύθυνσης» βασίζεται στα στοιχεία διεύθυνσης και Δήμου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από την εταιρία που είναι κάτοχος της κατασκευής κεραίας.

Οι σχετικές πληροφορίες προβάλλονται υπό μορφή συγκεντρωτικού πίνακα και παρέχεται επίσης, η δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική καρτέλα κάθε κατασκευής.

Σε περίπτωση που κατά την αναζήτηση δεν προκύψουν αποτελέσματα, διερευνήστε στην ενότητα «Κατασκευές κεραιών που εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται άδεια ή δήλωση», εάν η συγκεκριμένη κατασκευή εξαιρείται αδειοδότησης.

Αναζήτηση κεραίας με βάση τη διεύθυνση

Εισάγετε την ακριβή διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένη η κατασκευή κεραίας.

Σε περίπτωση που δεν προκύψουν αποτελέσματα, εισάγετε μόνο είτε την οδό και τον αριθμό είτε τον Δήμο.

Στον συγκεντρωτικό πίνακα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται πρώτες οι καταχωρημένες κατασκευές των οποίων η διεύθυνση είναι παρόμοια με εκείνη που έχετε εισάγει.

Σε περίπτωση που κάποια οδός έχει μετονομαστεί, πραγματοποιήστε αναζήτηση με το παλαιό και το νέο όνομα.

Επίσης, εάν η κατασκευή βρίσκεται σε διασταύρωση, προτείνεται η αναζήτηση βάσει και των δύο οδών.

Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές εκτός αστικού ιστού όπου δεν έχουν καθοριστεί ονόματα και αριθμοί οδών, ενδέχεται να μην προκύψει αποτέλεσμα.

Εναλλακτικά, καταχωρήστε μόνο τον Δήμο και βάσει της διεύθυνσης αναζητήστε στον συγκεντρωτικό πίνακα τη θέση που σας ενδιαφέρει.

Αναζήτηση κεραίας με βάση τον Δήμο

Παρέχεται η δυνατότητα να αναζητήσετε μια κατασκευή κεραίας βάσει του Δήμου στον οποίο βρίσκεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Σημειώνεται ότι στις άδειες που έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», ο αναγραφόμενος Δήμος ενδέχεται να διαφέρει από εκείνον που εμφανίζεται στην Ενημερωτική Πύλη.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν ασάφειες ως προς τον προσδιορισμό των ορίων των Δήμων.

Γι’ αυτό το λόγο, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι βοηθητική η αναζήτηση σε όμορους Δήμους.

Ηλεκτρονική πύλη της ΕΕΤΤ για την νομιμότητα εγκατάστασης κεραιών

Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες.

To keraies.eett.gr αναπτύχθηκε από την ΕΕΤΤ και λειτουργεί πιλοτικά.

Αναζήτηση για #κεραίες που έχει η κινητή #τηλεφωνία ανά #διεύθυνση ή #Δήμο