Αρχική » Γιορτές - Εορτές » Πρωτομαγιά - 1η Μαΐου » Πρωτομαγιά. Πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο & μηνιάτικο
Εργατική Πρωτομαγιά. Εργαζόμενοι σε αγώνες της εργατικής τάξης

Πρωτομαγιά. Πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο & μηνιάτικο

Πρωτομαγιά. Πως αμείβεται η Πρώτη του Μάη για τους εργαζόμενους. Με υπουργική απόφαση έχει χαρακτηριστεί η ημέρα αυτή, υποχρεωτική αργία, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής τάξης.

Πρωτομαγιά. Τι ισχύει για τους εργαζόμενους. Πως αμείβεται η εργασία

Για την εορτή της 1ης Μαΐου, μετά και την έκδοση του Νόμου 4468/2017 (Άρθρο 14),  η Πρωτομαγιά, καθιερώθηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Παράλληλα καταργήθηκε το προηγούμενο καθεστώς της κήρυξης της εορτής αυτής ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας με την έκδοση κάθε χρόνο σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Πως αμείβεται η εργατική πρωτομαγιά για τους εργαζόμενους;

Πως αμείβεται η εργατική πρωτομαγιά για τους εργαζόμενους. Για την Πρωτομαγιά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, σε περίπτωση σύμπτωσης της Πρωτομαγιάς με προγραμματισμένο ρεπό, το ρεπό τους πραγματοποιείται κανονικά κατά την ημέρα αυτή και δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα της ίδιας ή της επομένης εβδομάδας.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και αμείβονται με ημερομίσθιο:

  • Aν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα λάβουν το ημερομίσθιο τους προσαυξημένο κατά 75%
  • Aν δεν εργασθούν και λάβουν κατ’ αυτή το ρεπό τους της εβδομάδας αυτής, θα λάβουν πάλι αποδοχές για 6 ημερομίσθια χωρίς προσαύξηση.

Για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές κατά τις Κυριακές, στους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο θα καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν.

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό

Για τους εργαζομένους που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό:

  • Aν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή θα λάβουν το ημερομίσθιο τους με προσαύξηση 75%
  • Αν δεν εργασθούν, θα λάβουν το ρεπό τους και πλήρη τον μηνιαίο τους μισθό χωρίς περικοπή.

Για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις με συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας με την οποία έχει συμφωνηθεί ο εργαζόμενος να εργάζεται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα, αν μεν η επιχείρηση είναι συνεχούς λειτουργίας (π.χ. επισιτιστικό κατάστημα) θα τους καταβληθεί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής με προσαύξηση 75%.

Αν είναι επιχείρηση που δεν λειτουργεί τις Κυριακές οι εργαζόμενοι δεν θα απασχοληθούν μεν την ημέρα αυτή, αλλά θα τους καταβληθεί κανονικά το ημερομίσθιο του χωρίς προσαύξηση.

Εργατική Πρωτομαγιά (1η Μαΐου) | Η εξέγερση των εργατών του Σικάγου

Την πρώτη του Μάη (1η Μαΐου) γιορτάζεται η μέρα των εργατών (Εργατική Πρωτομαγιά). Είναι στην πραγματικότητα η καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης των εργατών του Σικάγου.

Τον Μάιο του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Εορτάζεται επίσης και σαν μέρα των λουλουδιών και της Άνοιξης.

Η μέρα έχει θεσπιστεί ως εργατική απεργία και όλες οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.

Ypologismos.gr ● 300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators
Πως αμείβεται η #Πρωτομαγιά για τους εργαζόμενους, που αμείβονται με #ημερομίσθιο ή μηνιαίο #μισθό