Αρχική » Απασχόληση - Εργασία

Απασχόληση – Εργασία

Απασχόληση, εργασία, ανεργία. Εύρεση θέσεων εργασίας, αγγελίες, προκηρύξεις, βιογραφικό. ΑΣΕΠ (μόνιμο, εποχικό, αορίστου χρόνου, συμβάσεις έργου, ΣΜΕ, ΣΟΧ)

ΑΣΕΠ (ΣΟΧ – ΣΜΕ). Προσλήψεις, διαγωνισμοί και νέες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ logo | Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

ΑΣΕΠ προσλήψεις - διαγωνισμοί. Νέες θέσεις εργασίας για Εποχικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και με σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ). Ανακοινώσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού καθαριότητας & φύλαξης

Περισσότερα