Αρχική » Απασχόληση - Εργασία » Βιογραφικό σημείωμα (CV). Πώς να το συμπληρώσετε σωστά – Υπόδειγμα
Βιογραφικό σημείωμα, πώς να το συμπληρώσετε σωστά

Βιογραφικό σημείωμα (CV). Πώς να το συμπληρώσετε σωστά – Υπόδειγμα

Βιογραφικό σημείωμα, πώς να το συμπληρώσετε σωστά. Πως να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό. Europass

Βιογραφικό σημείωμα, πώς να το συμπληρώσετε σωστά

Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα έγγραφο που σας επιτρέπει να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό. Δείτε πως θα συντάξετε εύκολα και γρήγορα το δικό σας βιογραφικό σημείωμα (CV).

Πέντε βασικές αρχές για ένα καλό Βιογραφικό | curriculum – vitae

1. Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη
2. Επιδείξτε σαφήνεια και συνοπτικότητα
3. Προσαρμόζετε πάντα το βιογραφικό σας στη θέση για την οποία κάνετε αίτηση
4. Προσοχή στην παρουσίαση του βιογραφικού σας
5. Ελέγξτε το βιογραφικό σας αφού το ολοκληρώσετε

1. Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη του βιογραφικού σας

 • Γενικά, οι εργοδότες ασχολούνται μόνο μερικά δευτερόλεπτα με κάθε βιογραφικό. Εάν δεν κάνετε καλή εντύπωση, θα έχετε χάσει την ευκαιρία.
 • Στις θέσεις με δημοσιευμένη αγγελία, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες της διαδικασίας της αίτησης. Στην ανακοίνωση της θέσης, ίσως προσδιορίζεται: το πώς να κάνετε την αίτηση (βιογραφικό, φόρμα αίτησης,online αίτηση), η έκταση και η μορφοποίηση του βιογραφικού, αν απαιτείται συνοδευτική επιστολή κ.α.
 • Συνοπτικό βιογραφικό: δύο σελίδες A4 είναι συνήθως αρκετές, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση και την επαγγελματική σας εμπειρία. Μη ξεπερνάτε τις τρεις σελίδες. Αν κατέχετε πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, εισάγετε τα πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνο αν είναι σχετικά με τη θέση εργασίας.
 • Έχετε περιορισμένη εργασιακή εμπειρία; Περιγράψτε πρώτα την εκπαίδευση και την κατάρτισή σας. Δώστε έμφαση στις συμμετοχές σας σε εθελοντικές δραστηριότητες και προγράμματα πρακτικής άσκησης.

2. Επιδείξτε σαφήνεια και συνοπτικότητα στην συμπλήρωση

 • Χρησιμοποιείτε σύντομες φράσεις. Αποφύγετε φράσεις κλισέ. Επικεντρωθείτε στα στοιχεία της κατάρτισης και της επαγγελματικής σας εμπειρίας που είναι σχετικά με την επιθυμητή θέση εργασίας.
 • Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα. Αναφέρετε ποσοτικά παραδείγματα για τα επιτεύγματά σας.
 • Ενημερώνετε το βιογραφικό σας, καθώς εξελίσσεστε. Μη διστάσετε να αφαιρέσετε παλιές πληροφορίες, εφόσον δεν προσθέτουν αξία στο βιογραφικό σας για τη θέση που σας ενδιαφέρει.

3. Προσαρμόζετε το βιογραφικό στη θέση για την οποία κάνετε αίτηση

 • Δώστε έμφαση στα δυνατά σας σημεία που καλύπτουν τις ανάγκες του εργοδότη και εστιάστε στις δεξιότητες που ταιριάζουν στην αιτούμενη θέση εργασίας.
 • Μη συμπεριλαμβάνετε επαγγελματική εμπειρία ή κατάρτιση που δεν είναι σχετική με τη θέση της αίτησης.
 • Αιτιολογήστε τα διαστήματα διακοπής από τις σπουδές ή την καριέρα σας, δίνοντας παραδείγματα μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των διαστημάτων αυτών.
 • Πριν στείλετε το βιογραφικό σας σε έναν εργοδότη ελέγξτε ξανά ότι αντιστοιχεί στο απαιτούμενο προφίλ.
 • Μην παρουσιάζετε μια υπερβολική εικόνα των προσόντων σας: κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κινδυνεύετε να δώσετε μια εικόνα που θα υπολείπεται εκείνης του βιογραφικού σας .

4. Προσοχή στην παρουσίαση του βιογραφικού σας

 • Παρουσιάστε με σαφήνεια και με λογική σειρά τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, ώστε να προβάλετε τα πλεονεκτήματά σας.
 • Αναφέρετε πρώτα τις πιο σχετικές πληροφορίες.
 • Προσοχή στην ορθογραφία και τη στίξη.
 • Εκτυπώστε το βιογραφικό σας σε λευκό χαρτί (εκτός κι αν σας ζητείτε να το στείλετε ηλεκτρονικά).
 • Διατηρείστε την προτεινόμενη γραμματοσειρά και σελιδοποίηση.

5. Ελέγξτε το βιογραφικό σας αφού το ολοκληρώσετε

 • Διορθώστε ορθογραφικά λάθη και διασφαλίστε ότι η δομή του έχει λογική σειρά και είναι ξεκάθαρη.
 • Ζητείστε από κάποιο να ελέγξει αν το περιεχόμενο του βιογραφικού σας είναι σαφές και εύκολα κατανοητό.
 • Μη ξεχάσετε να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή.

Τι είναι το Europass και το Διαβατήριο γλωσσών;

Το Europass, είναι πέντε έγγραφα που σας βοηθούν να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη:

Δύο έγγραφα ελεύθερης πρόσβασης

Δύο έγγραφα ελεύθερης πρόσβασης, που συμπληρώνονται από ευρωπαίους πολίτες:

 • Το Bιογραφικό σημείωμα σάς παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας βιογραφικό σημείωμα Europass σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα παραδείγματα και τις οδηγίες.
 • Το Διαβατήριο γλωσσών είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας διαβατήριο γλωσσών Europass σε απευθείας σύνδεση, χρησιμοποιώντας τον οδηγό ή μεταφορτώνοντας το έντυπο, τα παραδείγματα και τις οδηγίες.

Τρία έγγραφα που εκδίδονται από αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης

 • Η Κινητικότητα Europass καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
 • Το Συμπλήρωμα πιστοποιητικού περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.
 • Το Παράρτημα διπλώματος περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο πτυχίο, διευκολύνοντας την κατανόησή του, ιδίως στο εξωτερικό.

Το δίκτυο Εθνικών Κέντρων Europass – το πρώτο σημείο επαφής για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Europass.

Ο στόχος του του Europass

 • Να βοηθά τους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να βρουν θέση εργασίας ή ευκαιρία εκπαίδευσης
 • Να βοηθά τους εργοδότες να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα του εργατικού δυναμικού τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης να καθορίσουν και να διαδώσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.
#Βιογραφικό #σημείωμα #Europass. Πως να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας