Αρχική » Αγρότες - Agro » ΕΛΓΑ (ELGA E-Services). Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες
Τρακτέρ με ρυμουλκό σε αγροτεμάχιο κατά την δύση του ήλιου

ΕΛΓΑ (ELGA E-Services). Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες

ΕΛΓΑ. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες | ELGA E-Services. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες. Έκδοση εντύπων και βεβαιώσεων από το site τους ή τα Κ.Ε.Π.

ΕΛΓΑ – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες | ELGA E-Services

Ο ΕΛΓΑ υλοποίησε και πλέον παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας του. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω διαδικτύου δωρεάν σε όλους τους αγρότες – ασφαλισμένους ΕΛΓΑ με στόχο την άμεση έκδοση και εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων και βεβαιώσεων που αφορούν στον ΕΛΓΑ και συγκεκριμένα:

  • Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση
  • Αναλυτική κατάσταση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ
  • Αναλυτική κατάσταση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού κεφαλαίου ΕΛΓΑ
  • Δήλωση Καλλιέργειας – Εκτροφής ΕΛΓΑ

Η σύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ γίνεται χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (myTAXISnet).

Σύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, κάντε κλικ εδώ

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες

Επίσης, οι παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται στους πολίτες και μέσω του πιστοποιημένου διαδικτυακού τόπου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΕΚΕΡ –ΕΡΜΗΣ).

Ο ΕΛΓΑ σχεδιάζει στο άμεσο μέλλον την επέκταση – ενεργοποίηση και νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του αλλά και μέσω των ΚΕΠ.

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι Οργανισμός κοινής ωφέλειας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας και ανήκει εξολοκλήρου στο Δημόσιο.

Ιδρύθηκε με το Νόμο 1790/16.6.88 (ΦΕΚ 134/Α΄/20.6.88) περί “Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμού ΕΛΓΑ και άλλες διατάξεις”, αποτελεί τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και επιδίωξή του είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των ασφαλισμένων του.

Σήμερα ο ΕΛΓΑ λειτουργεί με βάση το Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»

#ΕΛΓΑ. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για #αγρότες. Έκδοση εντύπων και #βεβαιώσεων #agro #elga