Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Κόλουρη πυραμίδα. Γεωμετρικός υπολογισμός όγκου κόλουρης πυραμίδας
Χάρτινη κατασκευή με μικρό όγκο σε σχήμα του γεωμετρικού στερεού Κόλουρη Πυραμίδα

Κόλουρη πυραμίδα. Γεωμετρικός υπολογισμός όγκου κόλουρης πυραμίδας

Κόλουρη πυραμίδα υπολογισμός όγκου κόλουρης τετράγωνης πυραμίδας online. Γεωμετρία, γεωμετρικό στερεό – σχήμα | Truncated Square Pyramid Volume Calculator.

Πυραμίδα κόλουρη υπολογισμός όγκου. Υπολογισμός γεωμετρικών στερεών

Truncated Square Pyramid Volume Calculator – online calculator

Δεδομένα
Πλευρά βάσης (a)
Πλευρά κορυφής (b)
Ύψος (h)
Αποτελέσματα
Όγκος (V)

Όγκος Πυραμίδας (V) – Μαθηματικός τύπος – Γεωμετρία

Πυραμίδα σχήμα - Γεωμετρία (πλευρές, βάση, ύψος). Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος

Ο όγκος μιας πυραμίδας δίνεται από τον τύπο

$$ V= 1/3 · Α · h $$

όπου Α το εμβαδόν της βάσης  (a x b) και h το ύψος από τη βάση στην κορυφή.

Κόλουρη πυραμίδα

Κόλουρη πυραμίδα σχήμα - Γεωμετρία . Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος - Pyramida Koloyri
κóλουρη ισοσκελής τετραγωνική πυραμίδα
Κόλουρη ονομάζεται η πυραμίδα που σχηματίζεται, αν ένα επίπεδο παράλληλο προς τη βάση της τμήσει τις παράπλευρες επιφάνειές της.

Αν τμήσουμε μία πυραμίδα μεταξύ κορυφής και βάσης, με επίπεδο παράλληλο στη βάση, τóτε το μέρος της πυραμίδας που περιλαμβάνεται μεταξύ των δύο παράλληλων επιπέδων λέγεται κόλουρη πυραμίδα.

Τα δύο óμοια πολύγωνα λέγονται βάσεις(μικρή και μεγάλη) της κóλουρης πυραμίδας και το ευθύγραμμο τμήμα που έχει άκρα στα επίπεδα των βάσεων και είναι κάθετο σε αυτά λέγεται ύψος της κóλουρης πυραμίδας.

Οι παράπλευρες έδρες μιας κóλουρης πυραμίδας είναι τραπέζια και τα ύψη τους λέγονται παράπλευρα ύψη της κóλουρης πυραμίδας.

Ισοσκελής λέγεται η κóλουρη πυραμίδα που κατασκευάζεται απó κανονική πυραμίδα και οι παράπλευρες έδρες της είναι ισοσκελή τραπέζια.

Όγκος κόλουρης τετράγωνης πυραμίδας (V) – τύπος – Γεωμετρία

Ο όγκος μίας κόλουρης τετράγωνης πυραμίδας δίδεται από τον τύπο (σχήμα 2) :

Ισοσκελής Κόλουρη πυραμίδα σχήμα - Γεωμετρία . Υπολογισμός εμβαδόν και όγκος - Pyramida Koloyri
σχήμα 2
Vόγκος = 1/3  x (a2 + a  x b + b2x h
Online #κόλουρη #πυραμίδα - #Υπολογισμός όγκου κόλουρης πυραμίδας - #Γεωμετρία