Αρχική » Γεωμετρία υπολογισμός » Παραλληλόγραμμο. Υπολογισμός περιμέτρου, πλευρών & περιφέρειας
Κατασκευή και περίμετρος σαν το γεωμετρικό σχήμα Παραλληλόγραμμο - Parallelogram Shape

Παραλληλόγραμμο. Υπολογισμός περιμέτρου, πλευρών & περιφέρειας

Παραλληλόγραμμο περίμετρος. Υπολογισμός περιμέτρου, περιφέρειας παραλληλογράμμου online. Γεωμετρία, πλευρές, τύπος. Perimeter of a Parallelogram calculator.

Παραλληλόγραμμο περίμετρος υπολογισμός online

Perimeter of a Parallelogram online calculator – calculation

Δεδομένα
Πλευρά (a)
Πλευρά (b)
Αποτελέσματα
Περίμετρος =

Παραλληλόγραμμο – Ευκλείδεια Γεωμετρία

Το σημείο τομής των διαγωνίων του παραλληλογράμμου λέγεται κέντρο του παραλληλογράμμου.

Η απόσταση δύο απέναντι πλευρών του παραλληλογράμμου λέγεται ύψος, ενώ οι απέναντι πλευρές λέγονται βάσεις ως προς το ύψος αυτό (κάθε παραλληλόγραμμο έχει δύο ύψη).

Παραλληλόγραμμο ονομάζεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες

Περίμετρος Παραλληλογράμμου, τύπος. Perimeter of a Parallelogram

Διαγώνιος & Περίμετρος ορθογωνίου παραλληλογράμμου - μαθηματικός τύπος ● Parallelogram - Diagonal & Perimeter - math formula

Η περίμετρος του παραλληλογράμμου δίδεται από τον μαθηματικό τύπο :

Περίμετρος (P) =  (2 x a) + (2 x b)
Online #παραλληλόγραμμο #περιμέτρος - #Υπολογισμός #Parallelogram - Γεωμετρία