Αρχική » Υγεία - Health » Γυναικολογικές εξετάσεις (κολποσκόπηση). Τέστ Παπανικολάου ή Pap test
Γυναίκα στον γυναικολόγο της κάνει τις απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις. Pap test - Κολποσκόπηση κλπ

Γυναικολογικές εξετάσεις (κολποσκόπηση). Τέστ Παπανικολάου ή Pap test

Ο έλεγχος του έξω γεννητικού συστήματος της γυναίκας (αιδοίο, κόλπος και τράχηλος) περιλαμβάνει την κυτταρολογική εξέταση κολπικού και τραχηλικού επιχρίσματος, το γνωστό Pap test (ή μια πιο σύγχρονη εκδοχή του, το thin prep) και την κολποσκόπηση.

Γυναικολογικές εξετάσεις. Pap test – Κολποσκόπηση

Με τις εξετάσεις αυτές ελέγχουμε την κατάσταση των κυττάρων των ανωτέρω περιοχών

  • για πιθανές φλεγμονές (κολπίτιδες) από μύκητες, τριχομονάδες, ακτινομύκητες και αναερόβια μικρόβια, όπως η Gardnerella Vaginalis, καθώς και από ιούς, όπως τα γνωστά μας κονδυλώματα (λοίμωξη από κάποιο τύπο ιού HPV) και ο έρπης των γεννητικών οργάνων και
  • δυσπλασίες και καρκινικές βλάβες.

Ανατομία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας

Σε περίπτωση τραχηλίτιδας εξετάζουμε την ύπαρξη παθογόνου παράγοντα με καλλιέργεια κολπικού υγρού για μύκητες, τριχομονάδες, κόκκους, Neisser, αερόβια και αναερόβια μικρόβια, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα και χλαμύδια.

Η κολποσκόπηση είναι μια σύγχρονη επισκοπική εξέταση του αιδοίου, του κόλπου και του τραχήλου με ειδικό μικροσκόπιο, το κολποσκόπιο.

Με την εξεταζόμενη σε θέση λιθοτριψίας (όπως στο Pap test)και με τη χρήση ειδικών υγρών (οξικό οξύ και lugol) μπορούμε να απεικονίσουμε κυτταρικές βλάβες (αρκετές φορές όχι ορατές στην απλή γυναικολογική εξέταση), όπως :

  • Κονδυλώματα (λοίμωξη από HPV)
  • Δυσπλασία του επιθηλίου
  • Ατυπία και κοιλοκυττάρωση
  • ΑSCUS (βλάβες μη δυνάμενες να καταταγούν σε κάποια κατηγορία, κυτταρολογικά)
  • Ανεξήγητες κολπικές αιμορραγίες και
  • Σε περιπτώσεις, που δεν συμφωνεί η γυναικολογική εξέταση με το αποτέλεσμα του Pap test.
    Πρέπει να σημειωθεί ότι η κολποσκόπηση αποτελεί την πλέον αξιόπιστη εξέταση για τις ανωτέρω καταστάσεις όταν πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένους γυναικολόγους.

Στην περίπτωση, που με τον ανωτέρω έλεγχο διαγνωσθεί κάποια κυτταρική βλάβη, προχωρούμε σε διερεύνηση αυτής με βιοψία, δηλαδή στην αφαίρεση, χωρίς αναισθησία, ιστού από την βλάβη, που τον αποστέλλουμε σε ειδική Παθολογοανατόμο συνεργάτη μας για ακριβή κυτταρολογική διάγνωση.

Στην περίπτωση, που διαπιστώνουμε την ύπαρξη εκτεταμένης κονδυλωματώδους βλάβης, εφαρμόζουμε μια νέα σύγχρονη μέθοδο ελέγχου του τύπου του ιού (τυποποίηση) καθώς και την ενεργότητα των τύπων 16, 18, 31, 33, και 45 του ιού, την m-RNA-HPV.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, πραγματοποιείται, με τοπική αναισθησία, αφαίρεση τραχηλικής βλάβης με διαθερμία αγκύλης (loop) χαμηλής τάσης (LLETZ), καθώς και εξάχνωση κονδυλωμάτων αιδοίου και κόλπου.

Σε πιο εκτεταμένες βλάβες προτείνουμε την επεμβατική τους αντιμετώπιση στο Μαιευτήριο με LLETZ ή LASER.

Κωνσταντίνος Γκούμας | Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος | Πηγή: Iator.gr

Γυναικολογικές #εξετάσεις. Κολποσκόπηση με τέστ #Παπανικολάου ή #PAP test για τις #γυναίκες