Αρχική » Χριστούγεννα 2024 - 2025 » Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια » The Twelve Days of Christmas – Χριστουγεννιάτικα τραγούδια

The Twelve Days of Christmas – Χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Οι Δώδεκα Μέρες των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου – 05 Ιανουαρίου) είναι ένα Αγγλικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι και κάθε στίχος χτίζεται πάνω από όλους τους προηγούμενους στίχους.


The Twelve Days of Christmas. Οι δώδεκα μέρες των Χριστουγέννων

The Twelve Days of Christmas - Classic Christmas Songs

Υπάρχουν δώδεκα στίχοι και κάθε ένας περιγράφει ένα δώρο που δίνεται για την κάθε μέρα από τις δώδεκα από τη «αληθινή αγάπη». Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1780.

Χριστουγεννιάτικα κλασικά τραγούδια | Classic Christmas Songs

On the first day of Christmas,
my true love sent to me
A partridge in a pear tree.


On the second day of Christmas,
my true love sent to me
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the third day of Christmas,
my true love sent to me
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the fourth day of Christmas,
my true love sent to me
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the fifth day of Christmas,
my true love sent to me
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the sixth day of Christmas,
my true love sent to me
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the seventh day of Christmas,
my true love sent to me
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the eighth day of Christmas,
my true love sent to me
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the ninth day of Christmas,
my true love sent to me
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the tenth day of Christmas,
my true love sent to me
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the eleventh day of Christmas,
my true love sent to me
Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree.


On the twelfth day of Christmas,
my true love sent to me
Twelve drummers drumming,
Eleven pipers piping,
Ten lords a-leaping,
Nine ladies dancing,
Eight maids a-milking,
Seven swans a-swimming,
Six geese a-laying,
Five golden rings,
Four calling birds,
Three French hens,
Two turtle doves,
And a partridge in a pear tree!


The Twelve Days of #Christmas - Οι δώδεκα μέρες των Χριστουγέννων #Χριστούγεννα #τραγούδια video