Αρχική » Καταναλωτής » Χειμερινές εκπτώσεις 2020. Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
Γυναίκες μπροστά σε βιτρίνα καταστήματος που αναγράφει «Winter Sale» και έχει ξεκινήσει τις Χειμερινές εκπτώσεις με έκπτωσεις

Χειμερινές εκπτώσεις 2020. Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Χειμερινές εκπτώσεις 2020, πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν – Sales. Τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020.

Χειμερινές εκπτώσεις 2020. Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Οι χειμερινές εκπτώσεις για το 2020 ξεκινούν την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου, δηλαδή την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020. Χειμερινές εκπτώσεις θα υπάρξουν πάλι το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη.

Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιανουαρίου 2020, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11 το πρωί έως τις 20:00.

Καλοκαιρινές εκπτώσεις | Εκπτωτικό δεκαήμερο – Εκπτώσεις καλοκαιριού

Όσον αφορά στις καλοκαιρινές εκπτώσεις και αυτές πραγματοποιούνται σε δύο περιόδους. Το εκπτωτικό δεκαήμερο που είναι οι πρώτες 10 μέρες του μήνα Μαΐου και οι κανονικές εκπτώσεις που αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου και κρατάνε μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Πρόσοψη εμπορικού καταστήματος με φθινοπωρινές εκπτώσεις - sales

Χρήσιμες συμβουλές στην διάρκεια των εκπτώσεων – Sales

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων.

Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Κατά τη διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους επιχειρηματίες, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν θα πρέπει να επιβάλλονται λόγω λάθους.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς τις αναγραφόμενες τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Κώδικας Δεοντολογίας για Εκπτώσεις – Προσφορές – Προωθητικές Ενέργειες

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. του Ν 4177/2013, επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των εκπτώσεων.

#Sales. Πότε ξεκινούν οι χειμερινές #εκπτώσεις 2020 στα εμπορικά #κατάστηματα #χειμώνας