Αρχική » Ατζέντα » Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ωράριο λειτουργίας – ώρες κοινού
Υποκατάστημα ενός ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) - Ανοικτό σύμφωνα με τις ώρες κοινού και το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ωράριο λειτουργίας – ώρες κοινού

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ των Δήμων. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού – πολιτών και επιχειρήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε Αθήνα, Σύνταγμα, Περιστέρι, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ηράκλειο, Πάτρα και όλη την Ελλάδα. Πότε είναι ανοικτά, Δευτέρα έως Παρασκευή και Σάββατο | KEP orario leitourgias

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι κρατικά καταστήματα που συστάθηκαν με αυτή την ονομασία με το άρθρο 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α), αρχικά στις Περιφέρειες και τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών – Σκοπό και ρόλος ΚΕΠ

Σκοπός τους ήταν η μείωση της γραφειοκρατίας και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο.

Ο ρόλος των ΚΕΠ είναι να αποτελέσουν τα σημεία επαφής των Δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες και να παράσχουν υπηρεσίες μιας στάσης.

Παλαιότερα, ήταν γνωστό ως πρόγραμμα «Αστερίας» που υλοποιούνταν τότε σε νησιά της Ελλάδας στα λεγόμενα «Γραφεία του Πολίτη» που υπήρξαν οι προπομποί των μετέπειτα ΚΕΠ.

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ ανά δήμο (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)

Τα Κ.Ε.Π ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης | Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου.  Σημειώνουμε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα των ΚΕΠ δεν αναγράφει (πλέον) πληροφορίες για το ωράριο λειτουργίας τους.

ΚΕΠ με προσωπικό 3+ άτομα

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων στα οποία υπηρετούν τρεις (3)* και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι, λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 19.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ.. Οπότε:

1

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ –  Ώρες κοινού | Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Το ωράριο λειτουργίας των «μεγάλων» ΚΕΠ με 3+ άτομα μόνιμο προσωπικό είναι:

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ ανά δήμο (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)

 • Δευτέρα: Από 08.00 έως 19.30
 • Τρίτη: Από 08.00 έως 19.30
 • Τετάρτη: Από 08.00 έως 19.30
 • Πέμπτη: Από 08.00 έως 19.30
 • Παρασκευή: Από 08.00 έως 19.30
 • Σάββατο: Από 08.00 έως 13.30

* Tου κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή προσωπικό άλλου κλάδου ή ειδικότητας του Δήμου, ή με συμβάσεις τις οποίες εγκρίνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΕΠ με προσωπικό έως 2 άτομα

Τα ΚΕΠ στα οποία οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του παραπάνω κλάδου είναι μέχρι δύο (2), εφαρμόζουν το ωράριο λειτουργίας που προβλέπεται για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α και β’ βαθμού.

Χρονική εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας:  Το ωράριο εφαρμόζεται όλο το έτος. Συνεπώς, δεν υπάρχει ούτε ελαστικό ούτε θερινό – χειμερινό ωράριο.

Έναρξη ισχύος του ωραρίου λειτουργίας:  Το ωράριο ισχύει από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 26/07/2011.

2

Ωράριο λειτουργίας «μικρών» ΚΕΠ – Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το ωράριο λειτουργίας των «μικρών»  συνήθως ΚΕΠ, εγκατεστημένα στην περιφέρεια ενός Δήμου (σε πρώην Δήμους που συνενώθηκαν ή απομακρυσμένα αστικά κέντρα από το κέντρο του δήμου, μεγάλες κωμοπόλεις και χωριά, τοπικές – δημοτικές κοινότητες & δημοτικές ενότητες κλπ) και με μέχρι 2+ άτομα μόνιμο προσωπικό είναι:

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ ανά δήμο (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)

 • Δευτέρα: Από 07.30 έως 15.30
 • Τρίτη: Από 07.30 έως 15.30
 • Τετάρτη: Από 07.30 έως 15.30
 • Πέμπτη: Από 07.30 έως 15.30
 • Παρασκευή: Από 07.30 έως 15.30
 • Σάββατο: Κλειστά

ΚΕΠ - Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ● KEP - Kentra Eksypiretisis Politon | Logo Citizens' Service Centres (KEP)Σημείωση: Σε εκτενέστατη έρευνα μας στις ιστοσελίδες των Δήμων κλπ έχουμε διαπιστώσει ότι στις περιπτώσεις των «μικρών» ΚΕΠ έχουν αναρτηθεί διαφορετικά από το ανωτέρω ωράρια, με μικρές παρεκκλίσεις πχ 08.00-14.00 κλπ

Για αυτό προτείνουμε, για να μην ταλαιπωρείστε άδικα κατά την προσέλευση σας σε ένα ΚΕΠ, να χρησιμοποιήσετε την Μηχανή Αναζήτησης που έχουμε για Εύρεση ΚΕΠ και να του καλέσετε στο τηλέφωνο προκειμένου να επιβεβαιώσετε το ακριβές ωράριο λειτουργίας του συγκεκριμένου ΚΕΠ.

ΚΕΠ βρες Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, διεύθυνση, τηλέφωνο, email

ΚΕΠ αναζήτηση στοιχείων επικοινωνίας. Βρείτε online, γρήγορα και εύκολα, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που αναζητάτε για την περιοχή – δήμο σας και για όλη την Ελλάδα.

ΚΕΠ – Αναζήτηση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας (search engine kep.gov.gr)

ΚΕΠ, βρείτε την Ηλεκτρονική Υπηρεσία που προσφέρει ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Πιστοποιητικά, αντίγραφα, βεβαιώσεις, επιδόματα, εισφορές, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κλπ

Εγκύκλιοι – Νομοθεσία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

Σχετικές πηγές για τα ανωτέρω αναγραφόμενα:
ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03.11.2011 με θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας» και
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/24291/ 14.09.2007,
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/27170/12-10-2007,
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/2886/29.01.2008,
Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.07.2011 (ΦΕΚ 1659/26.07.2011 τεύχος Β’)
Aπόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329/31.01.2020 (ΦΕΚ 409/12.02.2020 τεύχος Β’)

#Ωράριο λειτουργίας των #ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση του πολίτη σε όλη την #Ελλάδα #kep #gov