Αρχική » Χριστούγεννα 2024 - 2025 » Γιορτές Χριστουγέννων - Christmas Days » Δώρο Χριστουγέννων 2023. Πως υπολογίζεται και πότε καταβάλλεται
Ευρώ από το Δώρο Χριστουγέννων (πως υπολογίζεται και πότε καταβάλλεται) με φόντο τα στολίδια στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Δώρο Χριστουγέννων 2023. Πως υπολογίζεται και πότε καταβάλλεται

Το Δώρο Χριστουγέννων και το 2023, θα λάβουν μόνο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και επιδοτούμενοι άνεργοι, ενώ συνταξιούχοι και ευάλωτες ομάδες πολιτών θα πάρουν την επιταγή ακρίβειας. Για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους έχει καταργηθεί η χορήγηση του. Το δώρο είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες, βάση του νόμου, να το χορηγήσουν στους εργαζόμενους τους.


Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους το Δώρο Χριστουγέννων 2023

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τη 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ).

Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Πότε πληρώνονται οι άνεργοι

Στις 4 Δεκεμβρίου καταβάλλεται το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ στους επιδοτούμενους ανέργους.

Ποιοι εργαζόμενοι – μισθωτοί δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων 2023

Όπως είναι γνωστό από την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών.

Ενημέρωση για το Δώρο Χριστουγέννων (video)

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων | Ημερομίσθιο – Μισθός

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από τη 1 Μαΐου μέχρι και τη 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι λοιπόν οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται:

Ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους με τον εργοδότη δε διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους.

Επίσης, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:

 • 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
 • Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων 2023

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά τη 10η Δεκεμβρίου σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες.

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ’όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Υπολογισμός της αναλογίας του επιδόματος αδείας στο δώρο

Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας θα πολλαπλασιασθεί με το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και να το προσέξουν οι εργαζόμενοι, ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας.

Συνεπώς, το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666 οπότε εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

 • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
 • Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
 • Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
 • Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
 • Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας,εφ’ όσον παρέχεται τακτικά.
 • Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ’ όσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
 • Η αμοιβή από προμήθειες.
 • Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
 • Το επίδομα κατοικίας.
 • Το επίδομα ισολογισμού, εφ’ όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.

Δε συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων – Παράδειγμα

Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05-2023 έως 31-12-2023, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής :

 • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000 € μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
  1000 € χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.1 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08 €
  842.1 + 35.08 = 877.18 €
 • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30 € ημερησίως, το δώρο του θα ήταν :
  30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.5 € χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31 €
  631.5 + 26.31 = 657.8 €

Δείτε τον Υπολογισμό Δώρου Χριστουγέννων με κλικ εδώ

Πηγή : Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων

#Δώρο #Χριστουγέννων 2023. Ποιοι #εργαζόμενοι το δικαιούνται και πότε θα καταβληθεί