Αρχική » Χάρτες - Online maps » Υπολογισμός απόστασης διαδρομής σε χάρτη Google Map (km, ώρες)
Υπολογισμός διαδρομής σε χάρτη. Οδήγηση, πεζοπορία σε Km και ώρες | Multiple Destination Route Planner – Google Maps

Υπολογισμός απόστασης διαδρομής σε χάρτη Google Map (km, ώρες)

Υπολογίστε την απόσταση μίας διαδρομής online στον χάρτη Google Map. Μέτρηση χιλιομέτρων και ώρες ταξιδιού, πεζοπορίας.Τρόποι μετάβασης, οδικώς – αυτοκίνητο, ποδήλατο, πεζοπορία, μέσα μεταφοράς. Εκτύπωση αναλυτικών οδηγιών (στροφές κ.α) και υπόδειξη κάθε οδηγίας στον χάρτη | Multiple Destination Route Planner

Υπολογισμός διαδρομής σε χάρτη – Χιλιόμετρα και ώρες

Με τον online υπολογισμό μας επί του Χάρτη της Google, μπορείτε:

  • Υπολογισμός διαδρομής σε χάρτη. Οδήγηση, πεζοπορία σε Km και ώρεςΝα υπολογίστε την απόσταση σε χιλιόμετρα μεταξύ σημείων online στον χάρτη (google map)
  • Να επιλέξετε τον τρόπο – μέσο μετάβασης (ταξιδιού) από το την αφετηρία στο τελικό προορισμό.
  • Οι τρόποι μετάβασης είναι: ΟδήγησηΠοδήλατοΜέσα Μεταφοράς  – Πεζοπορία
  • Βοηθητικό (μη υποχρεωτικό) η επιλογή ενδιάμεσου σταθμού πχ ΑθήναΘεσσαλονίκη μέσω Ιωαννίνων
  • Τα αποτελέσματα δίνουν την απόσταση μέτρηση χιλιομέτρων και τις ώρες ταξιδιού – μετακίνησης.
  • Χρήσιμο online εργαλείο για το ταξίδι και την οργάνωση του με αυτοματοποιημένες οδηγίες (που θα στρίψετε κ.ά)
  • Εκτύπωση χάρτη, αποτελεσμάτων και των αναλυτικών οδηγιών.
  • Επιλέξτε το υπόβαθρο του χάρτη που σας βολεύει καλύτερα. Απλός χάρτης, έδαφος (terrain), δορυφορικός με ή χωρίς ετικέτες.
  • Εναλλακτικά για μέτρηση απόστασης μεταξύ 2+ σημείων (εκτός δρόμων – οδικών αρτηριών) δείτε τον υπολογισμό μας:  Υπολογισμός απόστασης- μήκος σημείων online σε χάρτη Google map

Υπολογισμός διαδρομής σε Χάρτη. Οδήγηση, πεζοπορία, ποδήλατο

Multiple Destination Route Planner – Google Maps | Ypologismos Apostasis

Υπολογισμός διαδρομής σε Χάρτη. Οδήγηση, πεζοπορία, ποδήλατο | Online Google Maps
Υπολογισμός διαδρομής σε Χάρτη. Οδήγηση, πεζοπορία, ποδήλατο

Σε κάθε αποτέλεσμα (διαδρομή στον χάρτη) σύρετε με το ποντίκι σας οποιοδήποτε σημείο της για να την «επαναχαράξετε» – μετατοπίσετε

Προς βοήθεια σας:

Μπορείτε να κάνετε κλικ σε κάθε μία από τις αριθμημένες αναλυτικές οδηγίες της Google (στροφές, προχωρήστε κ.ά) και θα σας δείξει το σημείο – οδηγίες και στον χάρτη !

Μέτρησε #χιλιόμετρα και ώρες ταξιδιού online σε χάρτη #googlemap. Μετάβαση #αυτοκίνητο #πεζοπορία