Αρχική » Μετατροπή μονάδων μέτρησης » Μαγνητικό πεδίο. Υπολογισμός – Μετατροπή μονάδων μαγνητικού πεδίου
Μαγνήτης σε υδρόγειο σφαίρα παραπέμπει νοητά στο Μαγνητικό πεδίο και την Μετατροπή μονάδων μαγνητικού πεδίου (Gamma, Tesla)

Μαγνητικό πεδίο. Υπολογισμός – Μετατροπή μονάδων μαγνητικού πεδίου

Μαγνητικό πεδίο. Μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητικού πεδίου (Gamma, Gauss, Tesla, Kilotesla) online υπολογισμός. Magnetic Field Unit Converter, Conversion.

Μαγνητικό πεδίο – Μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητικού πεδίου

Magnetic Field Unit Converter – Conversion

Οδηγίες : Συμπληρώστε το 1ο πεδίο και επιλέξτε μετά τις δύο Μονάδες Μέτρησης που θέλετε να μετατρέψετε ● Η υποδιαστολή με τελεία

Από μονάδα Μαγνητικού πεδίου


Στην μονάδα Μαγνητικού πεδίουΜονάδες μέτρησης μαγνητικού πεδίου Magnetic Field Units of Measurement

Gamma (γ), Gauss (G), Kilotesla (kT), Line per square centimetre, Maxwell per square centimetre (Mw/cm²), Megatesla, Microtesla (µT), Millitesla (mT), Nanotesla (nT), Picotesla (pT), Tesla (T), Weber per square metre (Wb/m²).

Μαγνητικό πεδίο – Φυσική – Magnetic

Μαγνητικό πεδίο ονομάζεται γενικά ο χώρος μέσα στον οποίο παρατηρούνται μαγνητικές δυνάμεις.

Το μαγνητικό πεδίο περιβάλει τον μαγνήτη και χαρακτηρίζεται ασθενές ή ισχυρό, και ομοιόμορφο ή ανομοιόμορφο, αν οι μαγνητικές γραμμές του είναι παράλληλες ή όχι.

Οφείλεται σε κινούμενα ηλεκτρικά φορτία και σχηματίζεται γύρω από ρευματοφόρους αγωγούς. Αλληλεπιδρά με το ηλεκτρικό πεδίο. | via

Φυσική – Physical quantities | Μαγνητισμός – Magnetic

Μαγνητικό πεδίο. Μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητικού πεδίου (Gamma, Gauss, Tesla)

Το χαρακτηριστικό μέγεθος του Μαγνητικού πεδίου είναι η Ένταση του μαγνητικού πεδίου.

Ένταση μαγνητικού πεδίου σ΄ ένα σημείο αυτού ονομάζεται η μαγνητική δύναμη που επενεργεί επί της μονάδας της βόρειας μαγνητικής μάζας όταν αυτή βρίσκεται στο σημείο αυτό του πεδίου.

Η Ένταση μαγνητικού πεδίου συμβολίζεται με H και μετριέται σε Βέμπερ (W). Η μονάδα W έχει διαστάσεις έντασης ηλεκτρικού ρεύματος ανά μονάδα μήκους (A/m).

Η ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό δίνεται από τον νόμο των Biot και Savart και ισούται με:

Ένταση του μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό - Νόμος Biot & Savart | Physical quantities | Μαγνητισμός - Magnetic ή ισοδύναμα, Μαθηματικός τύπος - Ένταση μαγνητικού πεδίου γύρω από ρευματοφόρο αγωγό. Νόμος Biot & Savart. Φυσική - Μαγνητισμός - Magnetic
(όπου Ι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, r η απόσταση από τον αγωγό, l το μήκος του αγωγού και μο η μαγνητική διαπερατότητα του κενού).

Ωστόσο, αυτό το μέγεθος δε συνηθίζεται και αντί αυτού χρησιμοποιείται η μαγνητική ροή B=m0(H+M), όπου Μ η μαγνήτιση, δηλαδή η συνεισφορά του μέσου στο οποίο υπάρχει το μαγνητικό πεδίο.

Τέσλα (μονάδα μέτρησης έντασης μαγνητικού πεδίου)

Το Τέσλα (Tesla, συμβολίζεται με Τ) είναι μονάδα μέτρησης της έντασης μαγνητικού πεδίου, στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI).

Η μονάδα ορίστηκε το 1960 προς τιμήν του Νίκολα Τέσλα, του Γιουγκοσλάβου, φυσικού και εφευρέτη, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ σημαντικές εργασίες πάνω στον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ένα Τέσλα ισοδυναμεί με ένα Νιούτον ανά μέτρο ανά Αμπέρ (N/A·m) ή με ένα Βέμπερ ανά τετραγωνικό μέτρο (Wb/m2).

Μαγνητική ροή

Η μαγνητική ροή, ή μαγνητικό ρεύμα, που συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα Φ, είναι ένα ποσοτικό μέτρο του μαγνητισμού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ένταση και την εμβέλεια ενός μαγνητικού πεδίου.

Μαγνητική ροή χαρακτηρίζεται ο αριθμός των μαγνητικών δυναμικών γραμμών που διέρχονται από μια επιφάνεια τοποθετημένη κάθετα προς αυτές. Η δυναμική αυτή μαγνητική ροή είναι ίση με το γινόμενο της πυκνότητα μαγνητικής ροής επί την επιφάνεια.

Η μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής στο SI είναι το Βέμπερ (Weber), ενώ η μονάδα μέτρησης της πυκνότητας της μαγνητικής ροής είναι το Τέσλα (1 Τ=Wb/m2). | via

Online #μετατροπή μονάδων μέτρησης μαγνητικού πεδίου ● #Gamma #Tesla #MagneticField