Αρχική » Γιορτές - Εορτές » 28η Οκτωβρίου – Πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι την Εθνική Εορτή
Φόντο με την Ελληνική Σημαία και την αναγραφή της «28η Οκτωβρίου - ΟΧΙ»

28η Οκτωβρίου – Πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι την Εθνική Εορτή

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου για όσους εργαστούν. Η ημέρα της Εθνικής Εορτής, ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κάθε έτους. H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της 28ης Οκτωβρίου.

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου για τους εργαζόμενους

Η 28η Οκτωβρίου προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021, ενώ μέχρι τη δημοσίευση του νόμου είχε το χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας.

Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών.

Πώς αμείβεται η εθνική εορτή της 28η Οκτωβρίου για όσους εργαστούν

Πώς αμείβεται η εθνική εορτή της 28η Οκτωβρίου για όσους εργαστούν.

ΚΕ.Π.Ε.Α. της Γ.Σ.Ε.Ε. - Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Γ.Σ.Ε.Ε. (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας)

Αν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει την επιχείρηση και εφόσον οι μισθωτοί απασχοληθούν δικαιούνται να λάβουν προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους ( αν αμείβονται με μισθό) και 75% προσαύξηση στο νόμιμο ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) καθώς επίσης και καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει κανονικά την επιχείρησή του και οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία δεν εργαστούν τότε δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το 1/25 του μισθού τους (αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου αν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει;

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου αν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει;. Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, είτε γιατί το αποφάσισε ο εργοδότης, είτε γιατί υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση, Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμός κλπ, οι μισθωτοί πέρα από τον κανονικό τους μισθό η το ημερομίσθιό τους δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή.

Ypologismos.gr ● 300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators
Πώς αμείβεται η 28η Οκτώβρη για όσους εργαστούν. Ανήκει στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας #Οκτώβριος