Αρχική » Γιορτές - Εορτές » 28η Οκτωβρίου – Πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι την Εθνική Εορτή
Φόντο με την Ελληνική Σημαία και την αναγραφή της «28η Οκτωβρίου - ΟΧΙ»

28η Οκτωβρίου – Πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι την Εθνική Εορτή

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου για όσους εργαστούν. Η ημέρα της Εθνικής Εορτής, ανήκει στις ημέρες προαιρετικής αργίας (χαρακτηρίζεται ως κατ’ έθιμο αργία).

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της 28ης Οκτωβρίου.

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου για τους εργαζόμενους

Η 28η Οκτωβρίου, είναι σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966 ημέρα προαιρετικής αργίας.

ΚΕ.Π.Ε.Α. της Γ.Σ.Ε.Ε. - Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Γ.Σ.Ε.Ε. (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας)

Έτσι λοιπόν η λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ΄επέκταση η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασισθεί αυτό.

Έχει διαπιστωθεί, όμως, ότι σε μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν και επομένως χαρακτηρίζεται ως κατ΄ έθιμο αργία.

Πώς αμείβεται η εθνική εορτή της 28η Οκτωβρίου για όσους εργαστούν

Πώς αμείβεται η εθνική εορτή της 28η Οκτωβρίου για όσους εργαστούν. Eάν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει την επιχείρηση και εφόσον οι μισθωτοί απασχοληθούν δικαιούνται να λάβουν προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους ( αν αμείβονται με μισθό) και 75% προσαύξηση στο νόμιμο ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) καθώς επίσης και καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει κανονικά την επιχείρησή του και οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία δεν εργαστούν τότε δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το 1/25 του μισθού τους (αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου αν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει;

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου αν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει;. Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, είτε γιατί έχει καθοριστεί ως αργία κατ΄ έθιμο, ή γιατί το αποφάσισε ο εργοδότης, είτε γιατί υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση, Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμός κλπ, οι μισθωτοί πέρα από τον κανονικό τους μισθό η το ημερομίσθιό τους δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή.

Ypologismos.gr ● 300+ μοναδικοί Υπολογισμοί - Calculators
Πώς αμείβεται η 28η Οκτώβρη για όσους εργαστούν. Ανήκει στις ημέρες προαιρετικής αργίας #Οκτώβριος