Αρχική » Γιορτές - Εορτές » 28η Οκτωβρίου – Πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι την Εθνική Εορτή
Φόντο με την Ελληνική Σημαία και την αναγραφή της «28η Οκτωβρίου - ΟΧΙ»

28η Οκτωβρίου – Πως αμοίβονται οι εργαζόμενοι την Εθνική Εορτή

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου για όσους εργαστούν. Η ημέρα της Εθνικής Εορτής, ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες κάθε έτους. H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της 28ης Οκτωβρίου.

Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου για τους εργαζόμενους

Η 28η Οκτωβρίου προστέθηκε στις υποχρεωτικές αργίες δυνάμει του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021, ενώ μέχρι τη δημοσίευση του νόμου είχε το χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας.

Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών.

Πώς αμείβεται η εθνική εορτή της 28η Οκτωβρίου για όσους εργαστούν

Η 28η του Οκτώβρη περιλαμβάνεται πλέον στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

ΚΕ.Π.Ε.Α. της Γ.Σ.Ε.Ε. - Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Γ.Σ.Ε.Ε. (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας)

Για μισθωτούς που δε θα απασχοληθούν

Για τους μισθωτούς που δε θα απασχοληθούν κατά τη 28η Οκτωβρίου ισχύουν τα εξής:

α) οι ημερομίσθιοι που δε θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.
β) οι επί μηνιαίο μισθό, δε δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από το καταβαλλόμενο μισθό τους.

Για μισθωτούς που θα απασχοληθούν

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά τη 28η Οκτωβρίου ισχύουν τα εξής:

α) οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.
β) οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Τι να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι αν εργαστούν την 28η Οκτωβρίου

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι αν εργαστούν τη 28η Οκτωβρίου:

  • Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
  • Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.
  • Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
Πώς αμείβεται η 28η Οκτώβρη για όσους εργαστούν. Ανήκει στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας #Οκτώβριος