Αρχική » Απασχόληση - Εργασία » ΑΣΕΠ. Εποχικό προσωπικό ορισμένου χρόνου – νέες θέσεις

ΑΣΕΠ. Εποχικό προσωπικό ορισμένου χρόνου – νέες θέσεις

ΑΣΕΠ, θέσεις εργασίας για Εποχικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ). Φορέας, πληροφορίες, αριθμός ανακοίνωσης ΣΟΧ, κατηγορία, κλάδος & ειδικότητα.

ΑΣΕΠ. Εποχικό προσωπικό ορισμένου χρόνου, νέες θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ - Θέσεις εργασίας για Εποχικό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)Πίνακας θέσεων εργασίας για Εποχικό Προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού / Φορέων) Φορέας, τηλέφωνο για πληροφορίες, αριθμός ανακοίνωσης ΣΟΧ.

Επίσης Κατηγορία – Κλάδος – Ειδικότητα (ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ – ΥΕ), αριθμός ατόμων -θέσεων, διάρκεια σύμβασης σε μήνες, ημερομηνία έγκρισης ΑΣΕΠ, ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης στο φορέα, ημερομηνία ανάρτηση πινάκων κατάταξης στο φορέα και παρατηρήσεις

Θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) Download

Δείτε τις θέσεις εργασίας κατεβάζοντας το σχετικό αρχείο.

Προθεσμίες υποβολής: Η ενημέρωση των ημερομηνιών ανάρτησης της ανακοίνωσης και των πινάκων κατάταξης γίνεται με ευθύνη των Φορέων. Διάθεση – Υποβολή αιτήσεων – Λοιπές πληροφορίες: Στους αρμόδιους Φορείς. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ. Έντυπα: Εποχικού προσωπικού (ΣΟΧ) .

#ΑΣΕΠ. Δες τις νέες θέσεις εργασίας - πίνακας για Εποχικό Προσωπικό #εργασία #απασχόληση