Αρχική » Νέα - Ειδήσεις - Ενημέρωση » Εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τι λέει το Σύνταγμα
Presidential Mansion - Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας | Εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τι λέει το Σύνταγμα

Εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τι λέει το Σύνταγμα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο ανώτατος άρχων της Ελλάδας. Η θέση του Προέδρου υπήρξε στις περιόδους 1924-1935 και 1973-σήμερα, περίοδοι στις οποίες η Ελλάδα δεν είχε ως ανώτατο άρχοντα βασιλιά. Από το 1975, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή των Ελλήνων με πενταετή θητεία.

Εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τι λέει το Σύνταγμα

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από την Βουλή των Ελλήνων και οι υποψήφιοι προτείνονται μόνο από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Για να εκλεγεί κάποιος στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να πληροί τέσσερις βασικές προϋποθέσεις:

  • Να είναι Έλληνας πολίτης για πέντε τουλάχιστον έτη
  • Να έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή
  • Να έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του
  • Να έχει τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν

Το Σύνταγμα της Ελλάδας – Βουλή των Ελλήνων

Το Σύνταγμα της Ελλάδας - Βουλή των Ελλήνων
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ

Τι προβλέπει το Σύνταγμα για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων θα πρέπει, εάν επιθυμούν (τουλάχιστον έναν μήνα πριν τη λήξη της θητείας του ΠτΔ), να υποδείξουν με επιστολή που θα αποστείλουν στον Πρόεδρο της Βουλής τον υποψήφιο που προτείνουν στην Ολομέλεια για το ύπατο Πολιτειακό αξίωμα.

Η όλη διαδικασία γίνεται σε δύο φάσεις και προβλέπει 6 ψηφοφορίες (ανάμεσα στις οποίες μεσολαβούν υποχρεωτικά βουλευτικές εκλογές). Στην πρώτη φάση προβλέπονται 3 ψηφοφορίες και άλλες 3 ψηφοφορίες στη δεύτερη φάση.

Α φάση – 1η ψηφοφορία

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να ψηφιστεί από τουλάχιστον 200 βουλευτές.

Α φάση – 2η ψηφοφορία

Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του αριθμού αυτού, η ονομαστική ψηφοφορία θα επαναληφθεί πέντε ημέρες αργότερα. Και σε αυτή την ψηφοφορία απαιτούνται 200 θετικοί ψήφοι.

Α φάση – 3η ψηφοφορία

Εάν και στην δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθούν στο πρόσωπο ενός υποψηφίου οι 200 ψήφοι τότε, πάλι πέντε ημέρες αργότερα, θα διεξαχθεί η τρίτη και τελευταία ονομαστική ψηφοφορία. Σε αυτήν οι θετικές ψήφοι για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 180.

Σε περίπτωση αποτυχίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε θα πρέπει, εντός 10 ημερών το αργότερο, να παραιτηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο και να θυροκολληθεί το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης εκλογών.

Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από την νέα Βουλή – Οι 3 ψηφοφορίες

Η δεύτερη φάση της διαδικασίας διεξάγεται από τη νέα Βουλή αμέσως μετά τη συγκρότησή της σε σώμα και περιλαμβάνει άλλες τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες.

Β φάση – 1η ψηφοφορία

Κατά την πρώτη ψηφοφορία απαιτείται πλειοψηφία τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180 ψήφοι.

Β φάση – 2η ψηφοφορία

Εάν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 βουλευτές.

Β φάση – 3η ψηφοφορία

Εάν δεν επιτευχθεί ούτε και αυτή η πλειοψηφία, τότε μετά από πέντε ημέρες, διεξάγεται η τρίτη και τελευταία ψηφοφορία, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν, κατά την οποία εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

Τι προβλέπει το #Σύνταγμα της Ελλάδος για την εκλογή #Προέδρου της Δημοκρατίας