Αρχική » Αφιερώματα - Ένθετα » Χρονικά. Αναμνήσεις, νοσταλγία, μνήμες

Χρονικά. Αναμνήσεις, νοσταλγία, μνήμες

Γραφομηχανή και τυφλό σύστημα. Η διάταξη QWERTY & AZERTY. Κασέτα, κασετόφωνο και Walkman. ΜΟΜΑ – Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως, τι ήταν, ιστορία, προσφορά και κατάργηση της το 1992

Γραφομηχανή, πλήκτρα και τυφλό σύστημα. Ιστορική αναδρομή αφιέρωμα

Κείμενο τυπωμένο πάνω σε χαρτί από γραφομηχανή, η ταινία με την ειδική μελάνη και ο κύλινδρος που χτυπούν τα πλήκτρα

Γραφομηχανή και τυφλό σύστημα - Οδοιπορικό μνήμης. Μηχανική ή ηλεκτρομηχανική συσκευή με την οποία μπορεί ο χρήστης να τυπώσει ένα κείμενο σε χαρτί. Ιστορία, κατασκευή & εξαρτήματα. Η διάταξη QWERTY & AZERTY. Τύποι γραφομηχανών κλπ

Περισσότερα