Αρχική » Αφιερώματα - Ένθετα » Εγκυκλοπαίδεια » Ο Νόμος του Καλλικράτη. Πρόγραμμα – Ν. 3852/2010 της Αυτοδιοίκησης
Χάρτης της Ελλάδας (περιφέρειες) σύμφωνα με Νόμο του Καλλικράτη. Πρόγραμμα Καλλικράτης - Νόμος 3852/2010

Ο Νόμος του Καλλικράτη. Πρόγραμμα – Ν. 3852/2010 της Αυτοδιοίκησης

Νόμος του Καλλικράτη. Πρόγραμμα Καλλικράτης – Νόμος 3852/2010. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 3852/2010, με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους.

Ενίοτε απαντάται και ως Σχέδιο Καλλικράτης, από την ονομασία που είχε πριν εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων.

Νόμος του Καλλικράτη. Πρόγραμμα Καλλικράτης – Νόμος 3852/2010

Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το Μάιο του 2010. Μέρος των διατάξεών του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010), ώστε να διεξαχθούν βάσει αυτών οι αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου έτους.

Στη πλήρη μορφή του τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011. Το πρόγραμμα πυροδότησε αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα με κινητοποιήσεις που εκδηλώθηκαν ποικιλοτρόπως από αποκλεισμούς δρόμων μέχρι και απεργία πείνας.

H ονομασία «Πρόγραμμα Καλλικράτης» επεκτάθηκε, μέσω κυρίως των ΜΜΕ, στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων και νοσοκομείων.

 Νόμος 3852/2010 – ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010 | Πρόγραμμα Καλλικράτης

 Νόμος 3852/2010 - ΦΕΚ 87/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης
ΚΛΙΚ ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ
Πρόγραμμα #Καλλικράτης 3852/2010. Νέα Αρχιτεκτονική της #Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης