Με κλικ δημιουργείτε ένα ΚΥΚΛΟ. Με δεξί κλικ τον διαγράφετε. Δείτε: Μήκος. Μετατροπή μονάδων μέτρησης και Υπολογισμοί για Κύκλος